Özgür Irmak Yürüme Analizi Nedir?

Kişiye özel tabanlık, ayağın en iyi şekilde fonksiyonunu gerçekleştirmesini sağlar. Ayaklara binen basıncı azaltır ve eklemlerdeki stabiliteyi arttırır. Bu tip tabanlıklarda ana hedef kişinin ayak problemini ortadan kaldıracak mükemmel uyumlu bir tabanlık oluşturmaktadır. Yürüme analizi kişinin yürüyüşünün kinetik (kuvvet,basınç,moment,torq gibi eklem hareketlerine neden olan ve kinematik büyüklükleri belirleyen etmenler cinsinden) ve kinematik (yer değiştirme,doğrusal hız,ivme ve karşılığı açısal büyüklükler cinsinden) olarak incelenmesidir. İncelenmek istenen kişi yürüme bandında yürütülerek, yürüyüş esnasında ekstremite eklemlerinde oluşan açı ve kuvvetler ölçülür ve elde edilen bütün veriler grafik haline dönüştürüp sunulur.

Yürüme bandına yerleştirilmiş olan kuvvet platformu yardımıyla (force plate), yürümenin bütün fazları boyunca eklemlerde ne kadar moment oluştuğu bilgisayar tarafından hızlı ve otomatik bir şekilde hesaplanır. Yürümesi değerlendirilmek istenen herkes Yürüme Analizinden yararlanabilir. İncelenmek istenen eklem ve kasların üzerlerine kameraların yaydığı infrared ışınlarını geri yansıtan markerlar (yansıtıcı minik toplar) yardımıyla kamera eşliğinde yürüme çekimleri gerçekleştirilir. İncelenmek istenen kasların üzerine yüzeysel EMG elektrotları yapıştırılarak çekimler yapılır. Özellikle incelenmek istenen eklemlere, vücudun istenilen kısımlarına ya da yürüme fazlarına zoom yapılarak daha detaylı incelemeler yapılır.

Özel bir yazılım (software) kullanılarak kişinin farklı durumları için karşılaştırmalar yapılır. (Operasyon öncesi-sonrası, botox öncesi-sonrası, normal yürüyüş gibi). Sistemden alınan veriler grafik haline dönüştürülür. Elde edilen sonuçlar ve grafikler Excel dosyasına dönüştürülerek arşivlenebilirler. Özgür Irmak Tabanlık Merkezimizde 3 boyutlu olarak elde edilen analiz verileri, rapor halinde doktor ve hastalarımızla paylaşılmaktadır.

Kişiye özel tabanlık, yapılan yürüme analizi ve özel ölçümler (statik ve dinamik) sonrasında, deformasyona yönelik ayağın anatomik yapısına tam olarak uygulanan tabanlıktır.

Kişiye özel tabanlık, ayağın en iyi şekilde fonksiyonunu gerçekleştirmesini sağlar. Ayaklara binen basıncı azaltır ve eklemlerdeki stabiliteyi arttırır. Bu tip tabanlıklarda ana hedef kişinin ayak problemini ortadan kaldıracak mükemmel uyumlu bir tabanlık oluşturmaktadır.

Kişiye özel tabanlığın hazırlanmasında en önemli detaylardan biri de tabanlığın sertlik derecesidir. Kişinin diabetik olması, ayak altında basınç yarasının olması, kişinin kilosu, spor aktivitesi gibi etkenler tabanlığın sertlik derecesinin planlamasında önem taşır. Özgür Irmak Tabanlık Merkezimizde yapılan özel tabanlıklarda 6 ayrı sertlikte materyalleri kullanılmaktadır.

Özgür Irmak 3 Boyutlu Pimli Statik Ölçüm

Özgür Irmak 3 Boyutlu Dinamik Yürüme Analizi

CAD / CAM MILL Tabanlık Basma Makinası