RHEO 4 BACAK PROTEZİ

Stabilite ve dinamiğin mükemmel bir dengesi.

Ekstra güven duygusuyla dinamik yürüyüş
Bu son derece etkili mikro işlemci kontrollü dizin üçüncü nesil üyesi RHEO KNEE 4 var. RHEO KNEE 4, kullanıcıların her zaman kontrolün kendilerinde olduğunu hissetmelerine yardımcı oluyor ve özgüvenlerini yepyeni bir düzeye taşıyor. Ortalama bir kullanıcı için ek kazancı ultra stabilitesi olurken, daha aktif kişiler ekstra işlevselliğinden avantaj sağlıyor. RHEO KNEE, hayatı biraz daha kolaylaştırmaya yönelik birçok gelişme ile birlikte denemiş, test edilmiş ve kanıtlanmış teknolojiyi bünyesinde barındırıyor. Kendi yürüme modellerini kullanıcıya kabul ettirme eğiliminde olan diğer mikro işlemcili dizlerden farklı olarak, bu diz kişinin tercih ettiği yürüme şekline otomatik olarak adapte oluyor.

  • Merdivenler, rampalar ve düzgün olmayan zeminde bile tamamen rahat ve güvende olun
  • Mutlak kolaylıkla hız ve yön değiştirin
  • Dar alanda bile daha doğal hareket edin
  • Ne yapacağınızı ve en iyi nasıl hareket edeceğinizi daha az düşünün
  • Daha az enerjiyle daha uzun yol kat edin ve aktif bir yaşam tarzını sürdürün

  • Topuk yere bastığı andan parmaklar yerden kesilinceye kadar sapasağlam istikrarlı destek
  • Mevcut yürüyüş kusurlarını kolayca dengeler
  • Küçük adımlar dahil, her adımda stabilite ve özgüven
  • Kolay sallanma başlangıcı; hızlı bir tepki için ideal

Sizin yolunuz

Dinliyoruz, test ediyoruz, gözlemliyoruz ve daha da iyi bir ürün yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz , pürüzsüz, güvenli ve enerji açısından verimli bir hareketin önemini anlıyoruz. Yürüdüğünüz sırada doğal görünmenin ve doğal hissetmenin ne demek olduğunu biliyoruz. Ve işte RHEO KNEE 4 de size bunları sunuyor.

HASSAS

Duruş fazında ve ayakta dururken stabiliteyi artırarak daha da güven sağlamak için bir kinematik sensör ekledik. • Bu diz ne yapmak istediğinizi algılar: Gerek ağırlığınızı üzerine vermek üzereyken, gerekse merdivenleri çıkmaya ya da inmeye başladığınızda ne tür bir yüzeyde yürüdüğünüzü, hangi yönde ve ne kadar hızlı ilerlediğinizi söyleyebilir. Ayağınız takıldığında veya tökezlediğinizde bile bunu algılayıp derhal tepki verebilir.

AKILLI

Diğer mikro işlemci kontrollü protez dizler kullanan kişiyi bir yürüyüş şekline zorlarken, RHEO KNEE 4 kullanıcının yürüyüşüne uyum sağlar. Ayrıca, pil paketini de üç tam gün dayanacak şekilde büyüttük. • Bu diz sevdiğiniz yürüme şeklini öğrenir, bir sonraki aşamada olması gerekeni anında hesaplar. Kendi yürüme modellerini kullanıcıya kabul ettirme eğiliminde olan diğer kıyaslanabilir dizlerden farklı olarak, bu diz tercih ettiğiniz yürüme şekline otomatik olarak uyum sağlar.

PROAKTİF

Hareket kabiliyeti ve güvenliğini artırmak için sallanma hızını artırdık, yokuş aşağı ve merdivenlerden inmeyi kolaylaştırmak için duruş direncinin düzeyini artırdık. • Bu diz kendi dizinizmiş gibi davranır: En doğru anda bükülerek parmakların yerden kesilmesine yardımcı olur ve sonra hızlı ve emniyetli bir şekilde düzelerek ileri hareketiniz sırasında ağırlığınızı üzerine alır. Hız ve yön değişimlerine anında uyum sağlar ve beklenmedik durumlarda hızla tepki vererek düşme olasılığına karşı kullanıcıları korur.

Klinik deneylerden ve çalışmalardan elde edilen kanıtlar
Össur, yeni RHEO KNEE 4’ün performansını değerlendirmek için, mikro işlemcili dizleri konu alan birçok mevcut çalışmadan yararlanmış ve ayrıca kendisi kapsamlı klinik deneyler yürütmüştür. Farklı ülkelerde ve orta ila yüksek derecede aktif kullanıcıların aralığıyla yapılan bu kapsamlı deneyler, ilginç ve istatistiksel açıdan anlamlı klinik veriler ortaya çıkarmıştır. …
Artık daha geniş bir yelpazede insanlara ulaşıyor

Elde edilen klinik verilerin kilit noktalarından biri, yeni tasarımın orta derecede aktif kullanıcılar üzerinde olumlu bir etki gösterdiği ve bu sırada RHEO KNEE 4 ile yine ilerleme kaydeden daha aktif kullanıcıları da kısıtlamadığı gerçeğidir.
1. Daha fazla güvenlik ve rahatlık hissi Klinik testlerde kullanılan standart sonuç ölçümlerinden birisi yaygın adıyla L Testi olarak bilinen testtir. İyi bir stabilite ve özgüven göstergesi olarak, teste konu olan kişinin sandalyeden kalkıp L şeklinde bir yol izledikten (hızlı bir yön değişimini kapsar) sonra geri dönüp yeniden sandalyeye oturmasını izleyen süreli bir testtir. Klinik deneylerde, düşük aktif K3 kullanıcılarının %100’ü yeni RHEO KNEE 4 ile, daha aktif kullanıcıların %67’sine göre önemli oranda daha hızlı sürelere ulaşmıştır (p< 0,05). Protez Değerlendirme Anketi (PEQ) deneylerde kullanılan standart bir ölçümdür. Bir dizi soruyla, protez kullanan kişinin kendini ne kadar rahat hissettiği ve özgüven duyduğu algısını derecelendirmesi istenerek kullanıcının rahatı irdelenir. Yeni RHEO KNEE 4, bu kendi kedine raporlama ölçümünün tüm alt ölçeklerinde önemli oranda yüksek puanlar sağlamıştır ve kullanıcılarının %82’si daha üst düzeyde rahatlık yaşamaktır.

GÜVENLİK VE RAHATLIK

RHEO KNEE 4 stabilite ve rahatlığı artırarak, kullanıcı özgüvenini uyandırır ve düşme riskini azaltmaya yardımcı olur.
Klinik testlerde kullanılan standart sonuç ölçümlerinden birisi yaygın adıyla L Testi olarak bilinen testtir. İyi bir stabilite ve özgüven göstergesi olarak, teste konu olan kişinin sandalyeden kalkıp L şeklinde bir yol izledikten (hızlı bir yön değişimini kapsar) sonra geri dönüp yeniden sandalyeye oturmasını izleyen süreli bir testtir. Klinik deneylerde, düşük aktif K3 kullanıcılarının %100’ü yeni RHEO KNEE 4 ile, daha aktif kullanıcıların %67’sine göre önemli oranda daha hızlı sürelere ulaşmıştır (p< 0,05). Protez Değerlendirme Anketi (PEQ) deneylerde kullanılan standart bir ölçümdür. Bir dizi soruyla, protez kullanan kişinin kendini ne kadar rahat hissettiği ve özgüven duyduğu algısını derecelendirmesi istenerek kullanıcının rahatı irdelenir. Yeni RHEO KNEE 4, bu kendi kedine raporlama ölçümünün tüm alt ölçeklerinde önemli oranda yüksek puanlar sağlamıştır ve kullanıcılarının %82’si daha üst düzeyde rahatlık yaşamaktır

OLUMLU BİR SOSYAL ETKİ

RHEO KNEE 4 yaşam kalitesini artırarak, kişilerin sosyal ve iş uğraşlarına tam olarak katılımına imkan tanır ve maliyetleri azaltmaya yardımcı olur.
Sağlık açısından iyileşmeler QALY (Kalitece Ayarlanmış Yaşam Yılları) olarak hesaplanabilir; bu araç yaşam kalitesini ve miktarını beş boyuta dayalı olarak ölçer: hareket kabiliyeti, kişisel bakım, sıradan aktiviteler, ağrı/rahatsızlık ve anksiyete/depresyon. Değerlendirme, RHEO KNEE 4’ün beş alanın tümünde ve genel olarak %42 civarında yaşam kalitesini artırma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. RHEO KNEE 4, uygun bir  maliyetle sağlık sonuçları üzerinde olumlu etki yaratabilir ve edinildiği andan itibaren ikinci yılında maliyet tasarrufu sağlaması beklenebilir.

DAHA FAZLA HAREKET KABİLİYETİ

RHEO KNEE 4 enerji verimliliğini artırarak kişilerin hareket kabiliyetinin artmasını sağlar ve daha az yorgun hissetmelerine yardımcı olur.
Klinik araştırmacılar, insanların belirli bir süre içinde ne kadar yol alabileceğini test ederken İki Dakikalık Yürüyüş Testi’ni (2MWT) kullanırlar. Kullanıcılar sabit bir alanda aşağı yukarı yürür ve iki dakika içinde kat ettikleri mesafe hesaplanır; mesafedeki artış artan hareket kabiliyeti için bir ölçüt görevi görür. Bu testin yanı sıra, hastanın algıladığı eforun standart bir ölçümü olan BORG Ölçeği kullanılarak hastanın yürüyüşten önce ve sonra sarf ettiği efor değerlendirilmiştir. RHEO KNEE 4 deneylerinde, süreli testte kullanıcıların %83’ünün yürüyüş mesafelerinde artış olmuş ve tüm kullanıcıların %82’si yürüyüşten sonra daha az efor harcadığını hissetmiştir.

SAĞLIK GÜVENCESİ

RHEO KNEE 4 bel ağrısı veya kalça OA’sı gibi sekonder patolojilerin başlangıç faktörleri olan güvenlik, rahatlık ve hareket kabiliyetini artırır.
RHEO KNEE 4 güvenlik, rahatlık ve hareket kabiliyetindeki iyileşmeleri (yukarıda ele alınan), sağlam uzuvda osteoartrit veya (kronik) bel ağrısı gibi komorbiditelerin olasılığını azaltmaya yardımcı olacak şekilde bir araya getirir. Hareket kabiliyeti risk altındayken ve uzuvlar dengesiz olarak yüklendiğinde bu negtif koşullar baş gösterme eğilimindedir. RHEO KNEE 4 kullanan kişilerin algıladığı rahatlık düzeyindeki büyük artışlar özellikle anlamlıdır.


Ekstra güven duygusuyla dinamik yürüyüş

• Pil ömrü 3 tam güne kadar çıkarıldı
• Kalan uzvun sağlığını korumaya yardımcı olur
• Yüksek enerji geri dönüşü sağlayan Flex-Foot® ürünleri dahil geniş bir yelpazede ayaklarla işlevini yerine getirir
• Kullanıcıların daha az yorgunluk hissiyle daha uzun yol katetmesini sağlar