RGO Nedir ?

Resiprokal Yürüyüş Ortezi (RGO), yürüyüşte desteğe ihtiyaç duyan, mental yönden ambüle edilebilecek, Spina Bifida, Travmatik Paraleji, Kas distrofileri gibi endikasyonlarda yaygın biçimde uygulanan oldukça  fonksiyonel yürüyüş ortezidir.
 
RGO, diğer ortezlere kıyasla daha mükemmel yürüme fonksiyonu sağlar. Ellerin cihaz kullanımında serbest oluşu ve serbest kalça eklemi yapısı hem hareketlerde  özgürlük hemde kalça kontraktürü oluşumunun önüne geçer. Her adımda tekrarlanan, bir bacağın öne gidişi ve eklem mekanizması sayesinde diğer bacağın arkaya gidişi aktif olarak kalça bölgesi kaslarını hem germiş hemde çalıştırmış olur.
18 aylık çocuklar cihaz kullanımı için başlanıç olarak kabul edilebilir. Erken yaşta uygulanabilir oluşu, ayakta durmaları ve adımlamalarında daha iyi bir şans verdiği gibi fizyolojik, iskeletal ve psikolojik yönden gelişimlerinde çok önemli bir etki sağlar. RGO, L3-T12 arası lezyon seviyelerinde yaygın olarak kullanılır (daha yuksek seviyeler içinde mümkündür) İyi üst ekstremite gücü, yüksek motivasyon düzeyi, iyi bir aile desteği ve minimal kontraktürleri kesinlikle cihazın başarılı bir şekilde kullanımına katkı sağlar.
ISOSENTRIK Resiprokal Yürüme Ortezinin Özellikleri
 
ISOSENTRIC ® RGO, nöromüsküler bozukluğu ya da yaralanma nedeniyle  alt ekstremitelerde çok az veya hiç kontrolü olmayan insanlar için tasarlanmış yürüme cihazıdır. Cihaz ideal olarak; spina bifida, travmatik parapleji, müsküler distrofi ve osteogenisis imperfekta olan hastalar için uygundur.
ISOSENTRIK ® RGO aşağıdaki avantajları sunar:
  * “Verimli ambulasyon” – ISOSENTRIK ® daha verimli enerji geri dönüşümü sağlar. Bu kas zayıflığı olan kullanıcılar için enerji tasarrufu oluşturur. Ayrıca kilolu kullanıcılar için daha fazla fiziksel aktivite olanağı sağladığı  gibi yürüme kolaylığıda sağlar.
  * “Eller Serbest” ayakta durma, denge ve destek – ayakta farklı aktivitiler için ellerin kullanılmasını sağlar. Kalça eklemi haricinde diz ve ayak bilek eklemininde cihaz tarafından desteklenmesi kullanıcının walker veya baston kullanmadan ayakta durabilmesine yardımcı olur.
 * “Dinamik “kalça germe” – Birçok Spina Bifida ve parapleji olan kişilerde kalça fleksiyon kontraktürleri yatkındır. Bu eğilim, RGO cihazından bir bacagın öne gittiği anda diğer bacağın arkaya gittiği mekanizmayla engellenmiştir.Bu mekanizma sayesinde her adımda aktif germe ve terapi etkisi sağlanır.

Dafo ortezi Supramalleoler bölge hizasında arka kısmının açık olması nedeni ile ayağın nötral eksenlerine uygun olarak plantar ve dorsifleksiyon hareketlerine olanak verir. Ayakbileği, sahip olduğu 3 eksenden dolayı; küçük miktarlardaki adduksiyon ve inversiyon fleksiyon ile, abduksiyon ve eversiyon hareketi dorsifleksiyon ile birlikte görülür. Bu küçük miktarlardaki inversiyon ve eversiyon hareketi kalça, pelvis ve gövdedeki denge stratejileri ile çok sıkı ilişkilidir.